Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1034543
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Phyllonorycter klemannella (Fabricius J.Ch., 1781)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
gmina: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 V 2018
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.