Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1034775
wpis rekordu: M. Dziedzioch
oryg. oznaczenie: Acronicta aceris (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa
kwadrat UTM: DC98
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 VI 2018
zb./obs. przez: M. Dziedzioch
oznaczony przez: M. Dziedzioch