Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1035360
wpis rekordu: A. Kołodko
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kwadrat UTM: FD59
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: droga piaskowa przy łące wilgotnej, zalewowej
mikrosiedlisko: pod korą spróchniałej wierzby
data: 22 II 2014
zb./obs. przez: A. Kołodko
oznaczony przez: A. Kołodko