Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1035361
wpis rekordu: A. Kołodko
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kwadrat UTM: FD39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: stara droga z topolami i zapuszczony sad
data: 14 III 2014
zb./obs. przez: A. Kołodko
oznaczony przez: A. Kołodko