Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035372
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Atypus affinis Eichwald, 1830
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: ad Szczecin
kwadrat UTM: XV25
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: