Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035379
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Atypus affinis Eichwald, 1830
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja: Lubiechów ad Wałbrzych
kwadrat UTM: WS63
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: