Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035389
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Proatypus muralis (Bertkau, 1890)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: Płutowo ad Chełmno
kwadrat UTM: DE94
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: