Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035463
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Brigittea latens (Fabricius, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Nadnotecka
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: