Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035651
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
kwadrat UTM: DA20
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: