Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035653
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
w kolekcji: Staręga W.*