Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1035778
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Coelotes terrestris (Wider, 1834) (=Aranea terrestris Wider in Reuss, 1834)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: