Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1036937
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cyphepeira ixobola (Thorell, 1873)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Kraków
kwadrat UTM: CB81
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: