Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1037478
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Centromerus sellarius (Simon, 1884)
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
kwadrat UTM: FV05
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: