Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038762
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: