Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038772
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja nadrzędna: Gdańsk
kwadrat UTM: WA50
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: