Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038894
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Achaearanea lunata (Clerck, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: