Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038902
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Achaearanea lunata (Clerck, 1758)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: