Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038935
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: