Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038940
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Masyw Ślęży
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: