Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038946
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: