Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1039652
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
kwadrat UTM: FD84
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: