Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1040587
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Thanatus arenarius L. Koch in Thorell, 1872
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Wschodni
lokalizacja: Przemyśl
kwadrat UTM: EA60
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Prószyński et Staręga 1971
w kolekcji: Kulczyński W.*