Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1040591
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Thanatus formicinus (Clerck, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: