Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1040641
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: