Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1040644
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja nadrzędna: dorzecze Biebrzy
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: