Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Mantodea
rodzina: Mantidae
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041297
wpis rekordu: S. Pietrzyk
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 IX 2018
zb./obs. przez: S. Pietrzyk
oznaczony przez: S. Pietrzyk