Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041306
płeć: f, m
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. oznaczenie: Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: Urwitałt
nadrzędny obszar chroniony: Mazurski P.K.
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Mrągowo
gmina: Mikołajki
kwadrat UTM: EE46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka
mikrosiedlisko: trawy i liście
data: 6 VIII 2006
zb./obs. przez: D. Kucharski