Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041359
płeć: f, m
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. oznaczenie: Acanthoscelides obtectus (Say Th., 1831)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja: Warszawa
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa
kwadrat UTM: EC07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: budynek mieszkalny
mikrosiedlisko: ziarno fasoli
data: 20 IV 2007
zb./obs. przez: D. Kucharski, K. Kucharska
oznaczony przez: D. Kucharski, K. Kucharska