Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1041397
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
powiat: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 V 2018
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.