Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1041403
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Capperia trichodactyla (J.N.C.M. Denis et Schiffermüller, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
powiat: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VI 1999
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.