Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1044961
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Leptinotarsa decemlineata
państwo: KG
lokalizacja nadrzędna: Kyrgyz Ala–Too Mts.
lokalizacja: ad Tokmok
nadrzędny obszar chroniony: Chong Kemin N.P.
województwo: Chüy
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: zbocze kserotermiczne
data: 13 VI 2003
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń