Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1045402
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Reitterelater melanotoides
państwo: KG
lokalizacja: Kara-Köl
województwo: Jalal Abad
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: park
mikrosiedlisko: na pniu
data: 24 VI 2003
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: G. Platia