Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1058584
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Gonioctena olivacea
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Biedrusko ad Poznań
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 30 IV 2000
zb./obs. przez: Sz. Konwerski
oznaczony przez: M. Przewoźny