Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1060497
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Gonioctena interposita
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
lokalizacja podrzędna: oddz. 18b
nadrzędny obszar chroniony: Babiogórski P.N.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 29 VI 1999
zb./obs. przez: S. Szafraniec
oznaczony przez: R. Ścibior