Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1066116
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Ampedus pomonae
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: P. Białowieska
lokalizacja podrzędna: oddz. 66d
województwo: podlaskie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Populus tremula L. (sucha)
data: 14 XI 2012
zb./obs. przez: J. Ługowoj
oznaczony przez: A. Lasoń, G. Platia
w kolekcji: Lasoń A.