Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1073142
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Antherophagus caucasicus
państwo: GE
nadrzędny obszar chroniony: Lagodekhi N.P.
województwo: Kachetia
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 14 VII 2014
zb./obs. przez: J. Hilszczański
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.