Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1074996
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Agathidium laevigatum
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Białowieska
lokalizacja podrzędna: oddz. 424c
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 11 V 2015
zb./obs. przez: J.M. Gutowski
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.