Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1075270
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Cantharis pellucida
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja nadrzędna: Nizina Podlaska
lokalizacja: Jeńki
województwo: podlaskie
powiat: wysokomazowiecki
gmina: Sokoły
kwadrat UTM: FD27
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka wilgotna
data: 31 V 2015
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.