Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1075320
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Ampedus pomonae
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: ad Stójka
nadrzędny obszar chroniony: Biebrzański P.N.
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FE00
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: ols
mikrosiedlisko: Salix sp.; pod korą
data: 24 X 2015
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń, G. Platia
w kolekcji: Lasoń A.