Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1078744
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Spermophagus
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Kapitańszczyzna ad Narewka
kwadrat UTM: FD86
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VI 2015
zb./obs. przez: A. Kostro-Ambroziak
oznaczony przez: A. Lasoń