Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1084201
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Platycis minuta
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Białowieska
lokalizacja podrzędna: oddz. 189A
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
województwo: podlaskie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 7 VIII - 15 IX 2017
zb./obs. przez: R. Plewa
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.