Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1091035
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Lamprodila pulchra
państwo: PE
lokalizacja nadrzędna: Amazonas
lokalizacja: Molinopampa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Kirejtshuk et Couturier 2009