Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1092242
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Lamprodila elongata
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja nadrzędna: Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: w mieszkaniu
data: 30 V 1989
zb./obs. przez: J. Siekierski
oznaczony przez: T. Majewski