Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1092675
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Acanthoscelides obtectus
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja nadrzędna: Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: w mieszkaniu
data: 3 VIII 1989
zb./obs. przez: J. Siekierski