Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1092956
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Morychus aeneus
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja: Wilga
kwadrat UTM: EC24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: drągowina sosnowa
mikrosiedlisko: w gnijących liściach
data: 2 V 1992
zb./obs. przez: J. Siekierski
oznaczony przez: A. Lasoń