Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099074
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Chlorophanus viridis
państwo: UK
lokalizacja: Jasienica Solna
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1931
zb./obs. przez: Schnaider
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald