Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099298
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Archarius salicivorus
państwo: PL
lokalizacja: Białowieża
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 7 V 1953
zb./obs. przez: Z. Sierpiński
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald