Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099300
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Archarius salicivorus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Dębowo
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: wikliny nadwiślańskie
mikrosiedlisko: Salix L. sp.
data: 12 V 1939
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald