Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099301
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Archarius salicivorus
państwo: UK
lokalizacja: Nadgrabie
powiat: Brzeżany
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Salix caprea L.
data: 21 V 1928
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald