Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099392
wpis rekordu: R. Plewa
państwo: PL
lokalizacja podrzędna: Leśnictwo Zawada
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 V 1962
zb./obs. przez: Z. Sierpiński
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald